Αρχική Σελίδα » ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΧΥΚ)

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Περιεχόμενα

Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ MASS COURIER
Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MASS COURIER ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ.
Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ MASS COURIER
Δ. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Ε. ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΤΑΧ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.
ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.
Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Θ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.
Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ MASS TAXYΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ MASS COURIER
Η MASS COURIER ιδρύθηκε το 1994 με τη μορφή ατομικής επιχείρησης στη διελυθυνση Λ.Ηλιουπόλεως 19,Υμηττός 17236. Σκοπός της είναι η εξυπηρέτηση αποστολών δεμάτων και επιστολών εντός της Ελλάδος και κυρίως εντός του δικτύου των πόλεων που διατηρεί αντιπροσώπους. Η «MASS COURIER» έχει αδειοδοτηθεί με την, προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, με Γενική Άδεια Ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, (ΕΕΤΤ) με αριθμό 12-069.

Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MASS COURIER ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ
(α) Περιοχές στις οποίες παρέχεται. Η MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο.Ε εξυπηρετεί τους πελάτες της πανελλαδικά μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της. Επίσης για τις παραδόσεις σε Ευρώπη, Κύπρο, Αμερική κλπ. συνεργάζεται με την DHL και λοιπές εταιρείες cargo για μεγαλύτερα φορτία.
(β) Δεσμευτικός χρόνος επίδοσης του ταχ/κού αντικειμένου. Η MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο.Ε παραδίδει σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και επαρχία, αυθημερόν σε Αθήνα. Επίσης διεκπεραιώνει επείγουσες παραδόσεις σε διάστημα 2-3 ωρών μέσα στην Αθήνα.
(γ) Είδος και όρια βάρους των ταχ/κών αντικειμένων που μπορεί να διακινήσει η επιχείρηση. Η MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο.Ε έχει τη δυνατότητα να διακινήσει από φάκελο μέχρι ογκώδη αντικείμενα και δέματα.

Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ MASS COURIER
Δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύμβασης σε περιπτώσεις ομαδικών αποστολών ή σε ειδικής φύσεως πελάτες κ.α.
Η MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο.Ε δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συνάπτουν ξεχωριστές συμβάσεις ανάλογα με ειδικής φύσεως αποστολές.

Δ. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Δεν γίνονται αποδεκτά προς μεταφορά:
• Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα
• Χρήματα -Χρεόγραφα-Εγγυητικές επιστολές.
• Συνάλλαγμα
• Χρυσό σε ράβδους
• Κοσμήματα
• Πολύτιμα μέταλλα
• Πολύτιμοι Λίθοι
• Αρχαιότητες
• Έργα τέχνης
• Προσωπική Αλληλογραφία
• Αλλοιώσιμα Τρόφιμα
• Γραμματόσημα
• Φυτά
• Ναρκωτικά-Εκρηκτικά
• Είδη ή μέρη οπλισμού
• Ζώα

• Πορνογραφικό Υλικό
• και γενικά είδη τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ
• Εμπορεύματα προς πώληση που δεν συνοδεύονται από Τιμολόγιο ή Δ.Α
• Αντίκες
• Πυροβόλα όπλα και τμήματά τους
• Πυρομαχικά
• Νεκροί – Τέφρα
• Κάθε παράνομη ιδιοκτησία απαγορευμένη από τον νόμο / διάταξη
• Αντικείμενα χωρίς επαρκή στοιχεία παράδοσης.
Επίσης διατηρεί την δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα όπως:
• ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ
• ΑΕΡΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ, ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
• ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (blanco), ΣΠΡΕΙ ΜΑΛΛΙΩΝ
• ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΣΠΙΡΤΑ
• ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ
• ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
• ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
• ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΟΛΟΝΙΕΣ, ΣΠΡΕΙ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ τα οποία δύναται να μεταφέρει υπό όρους και προϋποθέσεις.

ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
• (α).Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για αποστολή με δηλωμένη αξία ΠΡΙΝ την αποστολή μεγαλύτερης από 100€ με όριο τις 3000€ επασφάλιστρο 1% επί της αξίας συν πάγιο ασφάλισης 5,00€ ευρώ να αποστολή. Για τις αποστολές εξωτερικού η επιπλέον χρέωση είναι 10,00€ μέχρι τα 1000,00€ και κατόπιν 1% για κάθε επιπλέον 1000,00€.Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά. Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γινει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω mail) με την εταιρεία.

• γ. Ο υπολογισμός της καταβλητέας αξίας γίνεται βάσει μικρότερης αξίας του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το
τιμολόγιο αγοράς αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε 5 εργάσιμες από την έγκριση και την αποδοχή από την επιτροπή επίλυσης διαφορών.
• γ. Η MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο.Ε σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επερχόμενες ζημίες ή έμμεσες απώλειες από οποιονδήποτε λόγο και να επέλθουν. Στις ανωτέρω ζημίες ή έμμεσες απώλειες περιλαμβάνεται κάθε απώλεια εισοδήματος ή διαφυγόντος κέρδους από μη επίδοση ή καθυστέρηση αποστολής.


Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις (πάροχοι) δεν ευθύνονται για ολική ή μερική καταστροφή στις εξής περιπτώσεις:
1. Με την επίδοση του αντικειμένου, με αποδεδειγμένα στοιχεία παράδοσης.
2. Εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να προβλέψουν ούτε να αποφύγουν. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.
3. Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.
4. Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος, όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα,

5. Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη.
6. Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη.
7. Αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές,
8. Όταν ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών,
9. Όταν ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη.

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αποτελείται από τον ιδιοκτήτη (νόμιμο εκπρόσωπο) ή στέλεχος εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο ,από εκπρόσωπο των χρηστών (ένωση καταναλωτών ) & δύναται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος χρήστης.Η επιτροπή συγκροτείται κατόπιν γραπτής αιτήσεως ή αποστολής με fax ή mail στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας εντός 20 ημερών από την ανάληψη της αποστολής. Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας ,η MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο.Ε καταβάλλει σε πρώτη φάση προσπάθεια επίλυσης με φιλικό διακανονισμό. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί δύναται να ενεργοποιηθεί επιτροπή επίλυσης διαφορών.Ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για κάθε απορία του σχετικά με την τύχη των αποστολών του.

Θ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο.Ε για τις εκτός Αθηνών αποστολές σε κεντρικές πόλεις είναι οι εξής:
Παραλαμβάνει και παραδίδει την επόμενη εργάσιμη ημέρα και το Σάββατο. Παραλαμβάνει προκηρύξεις και διαγωνισμούς και κάνει αντικαταβολές. Βασική χρέωση είναι :12,00 € μέχρι τα δύο κιλά και 1,5 € για κάθε επιπλέον κιλό.
Για τις δυσπρόσιτες περιοχές η χρέωση είναι 14,00€ μέχρι 2 κιλά και 3,00€ για κάθε επιπλέον κιλό.
Σε περίπτωση που ο πελάτης παραδώσει την αποστολή στα γραφεία μας η χρέωση είναι 8,00€ μέχρι τα δύο κιλά και 1,5€ για κάθε επόμενο κιλό.
Η αντικαταβολή γίνεται με μετρητά μέχρι του ποσού των 100 €. Για πάνω από 100 € η αντικαταβολή γίνεται με μετρητά μέχρι του ποσού των 100 €. Για πάνω από 100 ? η αντικαταβολή γίνεται μόνο με γραμμάτιο ή τραπεζική επιταγή.
Για παράδοση το Σάββατο η επιβάρυνση είναι :4,0 €.
H δεύτερη προσέλευση (λόγω απουσίας του παραλήπτη) χρεώνεται την ίδια ημέρα επιπλέον με 4,5€ ενώ την επόμενη ημέρα χρεώνεται επιπλέον με 3 €.
Ραντεβού για παραλαβή ή παράδοση χρεώνεται με 3€ επιπλέον. Καθυστέρηση κατά την παραλαβή : 0,30€ ανά λεπτό πλέον των 15min.

Χιλιομετρική εξυπηρέτηση: Εξυπηρετούμε πάνω από 1000 σημεία σε όλη την Ελλάδα που βρίσκονται εντός των ορίων πόλεων . Για κάθε σημείο ανάλογα με την απόσταση και το χρόνο εξυπηρέτησης υπάρχει ειδική χρέωση.
Ειδοποιητήριο: Σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη ο courier θυροκολλεί ένα ειδοποιητήριο έτσι ώστε όταν επιστρέψει ο παραλήπτης να κλείσει ραντεβού για παράδοση.
Χρεώσεις για τις εντός Αθήνας αποστολές:
Για παραδόσεις στο λεκανοπέδιο την επόμενη ημέρα :7 € Για αυθημερόν παραδόσεις
• 1. Εντός ορίων μικρού δακτυλίου :10,00€.
• 2. Εντός ζώνης μεγάλου δακτυλίου :13,50€.
• 3. Από μικρό προς μεγάλο δακτύλιο :13,50 €.
Εάν ο πελάτης ζητήσει να εξυπηρετηθεί μέσα σε 2-3 h από την κλήση επιβαρύνεται με 5 €. Ο χρήστης μπορεί να λάβει γνώση του καταλόγου αυτού από τα κεντρικά γραφεία της.
Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Η εταιρεία λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. Εξυπηρετούνται πρώτα άτομα με ειδικές ανάγκες εφόσον υπάρχουν σε λίστα αναμονής χρηστών της εταιρείας. Επίσης στα κεντρικά γραφεία υπάρχει τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα στις συναλλαγές με το κοινό.
Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ MASS TAXYΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», ο Αποστολέας ή Παραλήπτης δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 1: Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας δηλώνει
και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών. Επίσης δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της
«MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 2: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο:
Α) δεν εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Ταχυδρομικά Αντικείμενα
Β) φέρει σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη
Γ) έχει συσκευασθεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση.
Πρόσθετα έξοδα που τυχόν προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση, (πχ. επιστροφή ή αποθήκευση) της Αποστολής θα καταβληθούν από τον Αποστολέα/Εντολέα.

ΑΡΘΡΟ 3: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί
τον έλεγχο αυτού.
Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Ταχυδρομικά Αντικείμενα ή όταν ο Αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για τη διεκπεραίωση στοιχεία ή τέλος αν δεν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

ΑΡΘΡΟ 4: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά ή προγενέστερες (ναύλοι-δασμοί- φορτωτικές κλπ.) μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 5: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της
«MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» αναλαμβάνει ο Αποστολέας.

ΑΡΘΡΟ 6: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» διεκπεραιώνει κάθε είδους αποστολή (πχ. αγορά, αντικαταβολή κλπ.) και με μη έγγραφη εντολή (πχ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική). Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του αναγραφόμενου ως αποστολέα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 7: Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αποστελλομένου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών:
α. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50
€ και μέγιστη αποζημίωση 70 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
β. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100
€ και μέγιστη αποζημίωση 400 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
γ. Ο υπολογισμός της καταβλητέας αξίας γίνεται βάσει μικρότερης αξίας του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.
δ) Στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. της απώλειας ή ζημίας το οποίο κατεβλήθη για το έγγραφο ή το δέμα με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης
αυτών (λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί στη «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ». Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα από την Υπουργική Απόφαση 688/52/2013 (ΦΕΚ 1412). Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» συμβάλλεται με τον Εντολέα/Αποστολέα επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της μόνο για άμεση ζημιά και για τα όρια που περιγράφονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημιάς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημιάς, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κλπ.) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημιάς τέθηκε υπόψη της
«MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του Εντολέα/Αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημιά σε σχέση με την αποστολή.
Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο Εντολέας/Αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου – στην περίπτωση που δεν μπορεί να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του μέσω της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα – είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 7.1 & 7.2 και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ορίων, δε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.
ΑΡΘΡΟ 8: Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που ανέρχεται 0.6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εσωτερικού) και 1% της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εξωτερικού). Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά.
Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω FAX) με την εταιρεία.
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» – συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οποιουδήποτε άλλου τρίτου – δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω (Άρθρο 7 7.1 και 7 7.2). Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος
της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.
Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 9: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Τυχόν εσφαλμένη αντίληψη του Εντολέα/Αποστολέα η αυτόβουλη αναγραφή-επισήμανση επί του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. ή της αποστολής σχετικά με τους χρόνους παράδοσης δεν ισχύει και δε δημιουργεί δέσμευση για την εταιρεία.
Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται, πέραν των όρων που ορίζονται στην ΥΑ 688/52/2013 (ΦΕΚ 1412).
Συγκεκριμένα η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7 7.1 και 7.2
Τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης είναι αποδεκτά από τον Εντολέα/Αποστολέα, ο οποίος παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημιά, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κ.λπ.., από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας τέθηκε υπόψη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής.

Σε καμία όμως περίπτωση η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενα σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες αιτίες, όπως
ενδεικτικά αναφέρονται: α) Έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες κ.λπ..).
β) Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή.
γ) Η φύση της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή πχ. ευπαθή τρόφιμα, μαγνητικά μέσα κοκ.
Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει με την παράδοση της αποστολής του παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε Επιφύλαξης, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 10: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ή στον πλησιέστερο πράκτορα ή αντιπρόσωπο της, σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ». Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 11: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ. Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά –Ναρκωτικά –Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό υλικό και γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας (βλ. παραπάνω παράγραφο Δ). Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

ΑΡΘΡΟ 12: Κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ζυγίζεται/ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ’ αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού.

ΑΡΘΡΟ 13: Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία.
Από παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 14: Η διαδικασία επίλυσης γίνεται είτε μέσω Φιλικού διακανονισμού: έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για την επίτευξη της επίλυσης της διαφοράς, είτε με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών: η
«MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.


ΑΡΘΡΟ 15: Για κάθε νομική διαφορά μεταξύ της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.